LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.30. Omple els espais de les frases de més avall amb la forma adequada dels adjetius següents, d'acord amb el sentit de cada frase:
   còmoda      calenta      comuna      difícil      dolça      perenne   
a) L’alzina és un arbre de fulla .
b) En Pere es banya amb aigua .
c) Tinc una butaca molt .
d) Els dos germans viuen junts: fan vida .
e) Aquesta és una activitat .
f) Els peixos del llac són d’aigua .