LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.29. Completa aquestes frases amb la forma de l’adjectiu que correspongui d’acord amb la concordança que ha de mantenir amb el nom. Escriu les solucions en els espais buits.


He agafat dues llibretes (groc).
Hem fet dos pous molt (fondo).
En algunes platges la gent es banya (nu).
M’agrada la carn gairebé (cru).
Les habitacions interiors són més aviat (fosc).
La directora de personal és una persona (exigent).
Aparca a (esquerre).
En Narcís duia uns pantalons i una camisa (blau).
En aquella zona hi ha unes cases i uns xalets (esplèndid).