LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.28. Completa aquestes expressions amb la forma de l’adjectiu adequada.
Escriu la solució en els espais buits.
És un moble molt antic. / És una casa molt .
És un jove de pèl-roig. / Té una capa .
Fa un dia lleig. / Va dir una paraula .
És un nen orfe. / És una nena .
S’ha fet mal al peu esquerre. / S’ha trencat la cama .
Deixa-ho per a un altre dia. / Deixa-ho per a una setmana.
És un individu europeu. / La població no creix.