LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.27. Escriu les frases següents amb la forma de l’adjectiu adequada d’acord amb la concordança:
a) Em vull comprar una camisa i un jersei (blau).
b) M’agraden els cotxes i les motos (nou).
c) En Tòfol duia una camisa i (estripat) uns pantalons (apedaçat).
d) Han vingut a passar uns quants dies un noi i una noia (brasiler).
e) Tenim un quadre i una fotografia molt (curiós).