1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.26

Fes la flexió completa d’aquests adjectius:
comú, gris, covard, blau, dolç, feliç, espès, ingenu, roig i complex.

comú
gris
covard
blau
dolç
feliç
espès
ingenu
roig
complex