LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.23. Forma paraules compostes a partir d’aquestes. Arrossega els elements de la columna de la dreta cap al lloc corresponent de l'esquerra.