LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.2. Quin personatge representa la intel·ligència? Quin, els sentiments? Quin, l’heroisme?
representa la intel·ligència.
representa els sentiments.
representa l’heroisme.