LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.11. Emparella cadascuna d'aquestes paraules amb el grup de mots de sentit contrari (antònims) corresponent. Arrossega els elements de la columna de la dreta cap al lloc corresponent de l'esquerra.