LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.10. Emparella cadascuna d'aquestes paraules amb el grup de mots de sentit semblant (sinònims) corresponent. Arrossega els elements de la dreta cap a l'esquerra.