LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.1. A partir del diàleg que mantenen els personatges de Supertot, podem imaginar-nos com són. Digues a quins personatges del text de la lectura corresponen aquests breus retrats. Escriu-ne el nom al davant.
- Una noia jove i bonica però bastant bleda.
- Un home gelós i impulsiu.
- Un ancià esquifit però molt savi i més aviat humil.
- Un home amb dues personalitats ben diferents.