LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r ESO

UNITAT 2


2.9. Relaciona cada animal i la seva manera de cridar amb l'acció que fa quan crida. Per fer-ho, arrossega cada grup de la dreta fins al lloc corresponent de l'esquerra.
Per exemple: L’ase brama: fa brams.