LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.77. Omple els espais buits d'aquestes paraules amb o o u, segons correspongui. Consulta el diccionari en cas de dubte.

cèrcl, pèndl, òvl, múscl, espígl, pàmpl, mòdl, rètl, càlcl, estíml