LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.76. Completa les paraules següents amb la vocal adequada.
a) Les paraules avrrir, brúixla, capítl, cbrir, cmplir i rètl s’escriuen amb o.

b) Les paraules focs, globs, mntanya, sbornar, sportari i trment s’escriuen amb u.