LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.75. Completa aquestes explicacions sobre l’ortografia de la o i la u en l’arrel de les paraules.
Flrir, flrista (que són de la família de flrir).
Mdesa, emmdir (que són de la família de mt).
Frtalesa, enfrtir (que són de la família de frt).
Brtícia, embrtar (que són de la família de brt).
Disgstar-se, gstós (que són de la família de gst).
diós
, diar (que són de la família d’di).