LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.74. Completa aquestes explicacions sobre l’ortografia de la o i la u en l’arrel de les paraules.
a) Prter i prteria s’escriuen amb la lletra perquè són de la família de la paraula porta, que també s’escriu amb .

b) Fster i fsteria s’escriuen amb la lletra perquè són de la família de la paraula fusta, que també s’escriu amb .