LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.72. Completa les frases següents escollint l’article (el / la) o l’indefinit (un / una) que els correspon, però sempre tenint en compte que tots els noms són femenins.
a) allau de neu ha tallat la carretera.

b) Han trobat àncora de l’època dels romans.

c) Que passin els vuit primers, resta que s’esperi fora.

d) Se sent remor del mar.