LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.70. Omple els espais buits d'aquestes frases amb l’article (el / la) o l’indefinit (un / una) que els correspon. Tingues en compte que tots són masculins.Com que la Júlia estudia música, els oncles li han regalat orgue. Jo li regalaré anell.
lleixiu treu les taques de la roba blanca.
pebre és una espècia picant.
M’agradaria tenir escafandre per fer submarinisme.