LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.67. Pel que fa als topònims de ciutats, n’hi ha que porten article i n’hi ha que no en porten. En canvi, els topònims que designen comarques van tots precedits d’article, excepte Osona.
Relaciona cada ciutat amb la comarca que li correspon. Arrossega el nom de la ciutat fins al nom de la seva la comarca.