LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.66. Escriu el plural d’aquests grups nominals.
Per exemple: l’avís / els avisos.
l’adreça /
el matalàs /
l’esponja /
el risc /
la llengua /
el passeig /
el pastís /
la butxaca /
el volcà /
la màniga /
el veí /
la línia /
el llapis /