LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.64. Digues els noms del pare i la mare d’aquestes cries. Per exemple: El pare i la mare del pollí són el cavall i l’euga.

PareMare
Pollícavalleuga
Cadell
Vedell
Pollet
Garrí
Xai
Cabrit