LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.63. Relaciona cada nom col.lectiu amb el conjunt a què se sol referiri. Per fer-ho, arrossega els noms de la dreta fins al lloc corresponent de l'esquerra.