LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.62. Classifica els noms següents en quatre grups: noms propis de lloc (topònims); noms propis de persona (antropònims); noms comuns individuals; noms comuns col·lectius. Escull l'opció correcta del menú desplegable que hi ha al costat de cada nom.
Marçal
pineda
les Garrigues
espelma
Assumpta
Suïssa
formiguer
ametller
Oceania
alumnat
Meritxell
sargantana