LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.58. Canvia les formes del present per les de l’imperfet d’indicatiu.
(Sentim) com (sonen) les sirenes. Els avions (s'acosten) . La gent (corre) a amagar-se als refugis. Tothom (espera) un bombardeig imminent. Les bateries antiaèries (comencen) a disparar. L’esclat de les bombes (il·lumina) la nit. Nosaltres (callem) i (contemplem) l’horrible espectacle.