LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.57. Omple els espais buits d'aquestes frases amb les formes adequades de l’imperfet d’indicatiu.
L’enginyer (ensenyar) al mecànic com es (muntar) la peça.

Els esquirols (fugir) i (amagar-se) entre les branques.

Tu mai no (admetre) que (equivocar-se).

Els vaig dir que (cometre) un greu error.

Vaig adonar-me que vosaltres ho (suportar) amb resignació.

La neu (cobrir) el paisatge amb un mantell blanc.

Nosaltres (complir) rigorosament les nostres obligacions.

Abans la Rut i tu (estimar-se) molt.

Vosaltres (avorrir-se) perquè no (saber) què (poder) fer.

Quan (sorgir) una bona oportunitat, ells sempre l’ (aprofitar).