1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.56

Escriu les sèries següents (tingues present que aquestes formes duen accent).
Per exemple: arrencar: nosaltres arrencàvem, vosaltres arrencàveu.

disfressar-se: nosaltres , vosaltres
prometre: nosaltres , vosaltres
saber: nosaltres , vosaltres
complir: nosaltres , vosaltres