1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.55

Escriu les sèries següents (tingues present que cap d’aquestes formes no duu accent).
Per exemple: arrencar: jo arrencava, tu arrencaves, ell arrencava, elles arrencaven.

disfressar-se: jo , tu , ell , elles
prometre: jo , tu , ell , elles
saber: jo , tu , ell , elles
complir: jo , tu , ell , elles