LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.47. Omple els espais buits amb o o u i amb la paraula primitiva corresponent a cada parella. Escriu les respostes al lloc adequat.
mcador
mcós
paraula primitiva:

fguera
fguerada
paraula primitiva:

Enllmena
ll
paraula primitiva:

fster
fsteria
paraula primitiva:

lleres
llada
paraula primitiva:

squet
scós
paraula primitiva:

fndària
fndalada
paraula primitiva:

escmbriaire
escmbraries
paraula primitiva: