LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.46. Completa amb o o u i amb la paraula primitiva. Escriu-les al lloc corresponent.
pendís rcós: que té molta
dia birós: amb molta
guisat gstós: amb molt bon
àrbitre rigrós: que aplica el reglament amb
cotxe lxós: en què hi ha molt
sabó escmós: que fa o treu molta
camí plsós: ple de