LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.44. Escriu els noms i els adjectius corresponents.
a) Cadena perpètua; càrrec .

b) Una noia ingènua; un noi .

c) Una ratlla contínua; un corrent .

d) Una nació europea; un país .

e) Tasca individual: tasca destinada a un sol .