LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.43. Fes la flexió (totes les formes del singular i del plural) d'aquests adjectius. Escriu les paraules al lloc corresponent. Segueix l'exemple:
fresc, fresca, frescos, fresques
fosc, , ,
boig, , ,
mig, , ,
llest, , ,
xinès, , ,
mixt, , ,
Complex, , ,
fluix, , ,