LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.42. Escriu el plural d'aquests noms i adjectius. Tingues en compte les característiques que es donen en cada cas.
No doblen la essa i perden l’accent gràfic: tornavís, envàs, autobús, verinós.
, , ,

Doblen la essa i perden l’accent gràfic: cabàs, pastís, interès, capgròs.
, , ,

Canvien el so i la grafia (-ig per -j-): passeig, raig, bateig, torneig.
, , ,

Canvien el so i la grafia (-g o -ig per -tj-): desig, mig, lleig, trepig.
, , ,

No es produeix cap canvi: pedaç, llis, fresc, reflex, text, calaix.
, , , , ,