LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.40. Completa aquestes frases. Escriu els noms on correspongui.
   esbarjo      ferro      gerro      porxos      rotlle      suro      totxo   
El ferreter compra i ven coses de .
Cal esbargir-se a l’hora de l’.
La totxana és un amb forats.
Fer una rotllana és fer un gran.
Un gerret és un petit.
Una porxada és un conjunt de .
De l’escorça de l’alzina surera, se n’extreu el