LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.39. Escriu la resposta seguint aquest exemple: poseu s’escriu amb o igual que poso.
ploraven s’escriu amb o igual que
jugarem s’escriu amb u igual que
trobem s’escriu amb o igual que
muntareu s’escriu amb u igual que
dormia s’escriu amb o igual que
sucava s’escriu amb u igual que