LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.38. Escriu la resposta seguint aquest exemple: forner s’escriu amb o igual que forn.




fulletó s’escriu amb u igual que
dolçor s’escriu amb o igual que
ullera s’escriu amb u igual que
calorós s’escriu amb o igual que
plujós s’escriu amb u igual que
joguina s’escriu amb o igual que