1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.36

Redacta un text breu en què apareguin els noms que t’indiquem en cada cas. Recorda que has d’utilitzar un signe de puntuació per separar les frases entre elles. (Pots canviar l’ordre de les paraules.)

Per exemple:
xocolata / olor / postres
–Ui! Quina olor més bona! El pare ja ha preparat la xocolata desfeta: tindrem unes postres exquisides!

a) calor / suor / front / nas
b) dubte / senyal / afores
c) llum / son / resplendor
d) sabates / corrent / canal