LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 2


2.32. Omple els espais buits d'aquestes frases amb la forma que correspongui d’acord amb el gènere del nom. Tria l'opció correcta en cada cas.
suor li regalimava per la cara.
Aquesta rosa fa olor.
Ja podeu servir postres.
Farem anàlisis de sang.
A l’estiu hi fa calor.
A mi m’agrada molt xocolata.
Vivim afores del poble.
Tinc costum d’arribar abans d’hora.
deute molt elevat.
Crec que té febre. Mira: toca-li front.
Que surti a caminar ja és senyal.
No estic decidit: tinc dubtes.