LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.84. Indica el tipus d'adverbi que equival a cada locució. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
fil per randa
gens ni mica
d'allò més
pertot arreu
amb prou feines
de tant en tant