LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.80. Escriu els pronoms personals davant d’aquests grups verbals.Fixa't que en algun cas t'indiquem entre parèntesis si ha de ser masculí o femení.
Exemple:

No m’ho explico. / Jo no m’ho explico.ens avenim d’allò més.
em va explicar fil per randa tota la història. (masculí)
no t’ho pots pas imaginar!
no patiu, que ja el vigilaré.
I ara què farem ?
sovint ens escridassaven. (femení)