LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.64. Escriu l’infinitiu de les formes verbals d'aquestes frases. Després indica a quina conjugació pertanyen.



L’aigua ja bull.
Infinitiu:
a conjugació

Pateixen molt.
Infinitiu:
a conjugació

Interromp la classe.
Infinitiu:
ª conjugació

M’afaito el bigoti.
Infinitiu:
a conjugació

Endreces l’habitació.
Infinitiu:
a conjugació

La gent m’empeny.
Infinitiu:
a conjugació

Sents els crits?
Infinitiu:
a conjugació

Com aplaudeixen!
Infinitiu:
a conjugació