LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.59. Completa les formes del passat perifràstic d’aquestes frases segons correspongui. Escriu la forma correcta en cada espai buit. Per exemple:

Ells no perderen la cartera; van perdre les claus.Tu no admeteres cap crítica. No, no en vas mai cap.

–Quantes postals rebé la Sandra? –Només en va una.

Tots nosaltres cabérem al cotxe. Sí, hi vam tots.

Vosaltres permetéreu això. Per què ho vau ?

Ells interromperen el trànsit. El van a posta.