LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.56. Completa les paraules següents amb les terminacions del plural.
a) L roder de l tartan marcad a l drecer.

b) L vi dels tramvi arrencad dels marg de l carreter.

c) L sabat enllustrad amb crem select.

d) Els compt de l llibret dels pensionist a l caix d’estalvis.