LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.54. Completa aquestes paraules amb a o e d’acord amb la norma ortogràfica 1. Escriu la vocal que falta en cada espai buit.un altr avantatg
un altr vegada

un act dign
un obr dign

la mànig esquerr
el colz esquerr

el pobr alumn
la pobr alumn

un viatg còmod
un cadir còmod

el nostr metg
la nostr adreç