LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.50. Completa aquestes expressions amb la preposició adequada. Escriu una preposició en cada espai buit.
Va néixer Sabadell i ara viu Gandesa.
Ens hem quedat aigua.
Porta una camisa ratlles.
Hi aniré tren.
Passejarem la platja.
Procura que no et sentin: parla veu baixa.
No hi tinc res dir.