LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.47. Completa les expressions amb els pronoms adequats. Escriu-los en els espais buits corresponents.Jo no me n’he adonat.
Tu no n’has adonat.
no se 'ha adonat. (masculí)
Nosaltres no n’hem adonat
no us 'heu adonat.
no 'han adonat. (femení)

Jo no m’hi acostumo
no 'hi acostumes.
Ell no s’ acostuma.
no hi acostumem.
Vosaltres no hi acostumeu.
no s’hi acostumen. (femení)