LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.42. A quina categoria pertanyen les paraules abans-d’ahir, ràpidament i més? Escriu la resposta.
Als .