LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.40. Escriu la resposta als espais buits.
a) Com s’anomena el grup de paraules que té per nucli un verb?
S'anomena .


b) Quina funció fan els altres elements d’aquest grup?
Fan la funció de .