LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.36. Quina és la categoria variable que designa les característiques d’un nom?