LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.34. Com s’anomena el grup de paraules que té per nucli un nom?