LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.30. Ordena alfabèticament aquestes poblacions. Arrossega cada nom al costat del nombre corresponent. Fixa’t que quan un nom porta article, cal escriure’l així: Hospitalet de Llobregat, l’. Recorda que cal escriure en majúscula la primera lletra.