LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.29. Classifica aquestes paraules segons que apareguin o no en una pàgina del diccionari tenint en compte que la primera paraula és rosada i l'última és rumb. Selecciona l'opció correcta.
rusc:
ruixat:
rosca:
rovell:
rosa:
rossinyol:
romaní:
rumor:
rude:
rosari:
rosegador:
rumba:
roser:
rugbi:
rostir:
rumiar: